کلیدهای دوطرفه ۱۶۰ آمپر

اطلاعات بیشتر

کلیدهای دوطرفه ۲۵۰ آمپر

اطلاعات بیشتر

کلیدهای دوطرفه 400 آمپر

اطلاعات بیشتر

کلیدهای دوطرفه 630آمپر

اطلاعات بیشتر

کلیدهای دوطرفه 800 آمپر

اطلاعات بیشتر

کلیدهای موتور دار

( برق شهر و ژنراتور)

دانلود کاتالوگ

Salient Features
 • Range 40A-630A in 4P version with 3 frame sizes
 • AC 23A application duty
 • Trip Safety as standard feature.
 • AC 23A application duty
 • CE marked
 • RoHS Compliant
 • Power monitoring- kWh, kVAh, kVAr, kVArh
 • User selectable Rs232 & RS485 communications
 • Remote monitoring & Controlling
 • Configurable voltage parameters
 • Overriding facility
 • Maximum spares for onsite repair solutions
 • Auto DG Start Stop
 • Configurable Digital Inputs and Outputs
 • Customised Logic Control

محصولات سکومک در شرکت برق گستر

شرکت سکومک یکی از برترین کمپانی ها در زمینه تولید کلیدهای Avo و Atsمیباشد.

کلیدهای دو طرفه برق شهر و ژنراتور در مدلهای سه پل و چهار پل در دو حالت دستی و موتور دار با نصب کمکی از ۱۶۰ آمپر الی ۱۲۵۰ امپر
در مدلهای موتور دار کلید به صورت اتوماتیک در هنگام قطعی برق از حالت شهر به ژنراتور تعقیر حالت میدهد و در هنگام وصل مجدد برق شهر به صورت اتوماتیک به حالت اولیه بر میگردد.

دارا بودن کنتاکت کمکی در داخل کلیدها این امکان را فراهم میسازد تا در هر حالت کلید بتوانید خروجی مورد نظرتان را ایجاد کنید .